รู้จักมักคุ้นพร้อมกับอะคริลิค เวลานี้จะรู้มากเพื่อภาคหน้าในวันหน้าวันหลัง

อะคริลิคพลาสติก ถูกเรียกว่าเป็นพลาสติกหลายชื่อ นั่นก็เพราะด้วยมีชื่อเชิงพาณิชย์หลายชื่อด้วยกัน ทั้งมีคุณสมบัติที่เด่นในเรื่องของความใส ขึ้นรูปง่ายๆ และมีความหนาแน่นต่ำ จึงสามารถนำมาใช้งานได้อย่างแพร่หลายและได้รับความชื่นชอบมากที่สุด เพราะชิ้นงานจากอะคริลิคพลาสติกที่มีการเอามาปรับใช้ส่วนมาก ก็คือ แผ่นป้ายโฆษณา กระจกใสบนเรือบินและกระจกตู้ปลา เป็นต้น ยิ่งไปกว่านี้ก็ยังนิยมนำมาใช้แทนที่แก้วน้ำในการผลิตงานหลายๆ อย่าง

อะคริลิคพลาสติก โดนสังเคราะห์ขึ้นมาใช้งานทีแรก โดยผู้ค้นเจอก็เป็นนักเคมีชาวเยอรมัน ชื่อ ฟิททิจพร้อมทั้งพอล ซึ่งทั้งสองได้นำพVH2_vertigoาเอาโมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลต มาทำผลสะท้อนการอุบัติโพลิเมอร์ จนได้เป็นโพลิเทิลเมทาไครเลต แต่ยังมิอาจจะคืบหน้ามาเป็นแผ่นอะคริลิคพลาสติกได้ จน ได้พบการพัฒนาขึ้นมาเป็นแผ่นอะคริลิค จึงได้มีการขอเขียนสิทธิบัตรวิธีเกิดแผ่นพลาสติกใสในชื่อทางการค้าว่า Plexiglas และต่อจากนั้นก็ได้มีการเกิดแผ่นอะคริลิคออกมาใช้เพิ่มมากขึ้น จนกลายของซื้อของขายเชิงการค้าเป็นต้นไป –  บริการตัดอะคริลิค ขึ้นรูป ตามมุ่งหวัง

และในปัจจุบันนี้ ด้วยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้มีการพบแนวทางเกิดอะคริลิคพลาสติกอย่างหลากหลายแนวทางด้วยกัน ส่วนการผลิตอะคริลิคแบบแผ่น ก็จะใช้ขั้นตอนเติมโมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลตเข้าไป พร้อมด้วยใส่ตัวเร่งการตอบสนองลงในแบบในเวลาเดียวกัน ก็จักเกิดเป็นแผ่นอะคริลิคพลาสติกขึ้นมา อย่างไรก็ดี ในสมัยนี้ถือได้ว่าการผลิตอะคริลิคพลาสติก ได้มีการรุดหน้าและก้าวหน้าไปอย่างมากมาย และอาจเอามาใช้งานได้อย่างแพร่หลาย

Comments are closed.


WP Login