สร้างสรรค์งานใหม่ได้ด้วยการฝึกอบรมแชทบอท

เราจะเริ่มต้นแลเห็นผู้เล่นรายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น Trim ซึ่งเป็นแชทบอทตัวหนึ่งที่โดนพัฒนาขึ้นมาสำหรับ “ยกเลิก” บริการของ Comcast ที่อเมริกันชนยกขึ้นให้ว่าเป็นเยี่ยมในบริษัทยอดแย่ หรือไม่ก็ Melody แชทบอททางการหมอจากไป่ตู้ ที่ถูกปรับปรุงขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความว่องไวในการลงความเห็นความเจ็บไข้คนป่วยให้กับคณะพยาบาล

สร้างงานใหม่ให้คน นั่นเป็นงานด้านการฝึกหัดแชทบอท มีอธิบายจาก TheNextWeb ที่บ่งชี้ว่า ภายในปี 2025 คนจะมีการงานใหม่ให้ทำกัน นั่นก็คือการเป็นคนฝึกอบรมแชทบอท หุ่นยนต์ และระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะเป็นงานที่ต้องการผู้ใช้แรงงานคนถึง 12.7 ล้านตำแหน่งเลยเชียว นอกจากนี้ หุ้นส่วนศึกษาวิจัยการ์ทเนอร์ ยังได้คาดเดาเอาไว้ว่า ภายในปี 2017 งานด้านบริการผู้ใช้ จะถูกถ่ายเทไปให้แชทบอททำงานเยอะขึ้น โดยเหลือไว้แค่ 1 ใน 3 ของปริมาณงานเดิมที่มุ่งหวังเจ้าหน้าที่มนุษย์เข้ากระทำให้

เทรนด์ดังกล่าวค่อนข้างจะประสานกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่สันทัดแชทถามกันมากกว่าจะติดต่อสนทนา เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกถ้าเด็กรุ่นใหม่จะนิยมแชทเข้าไปร้องทุกข์กับใครคนหนึ่ง ให้ได้ทราบความเดือดร้อนของตนเอง

อย่างไรก็ตาม การเป็นที่นิยมของแชทบอทในภาคการงานอย่างมากมายทั้งภายในงานด้านบริการผู้ใช้ การค้าขาย ผลิตภัณฑ์ เสิร์ชเอนจิน ฯลฯ นั้น ก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาใหม่ตามมา นั่นก็หมายถึง โจทย์ด้านความปลอดภัย ทั้งนี้เพราะในเวลาที่ลูกค้าไว้วางใจในแชทบอทว่าคงจะมิโกงและทำการแจ้งประกาศบัตรเครดิตเพื่อทำการค้าผลิตภัณฑ์นั้น อาจจะกลายเป็นเป้าของแฮกเกอร์ในการดึงข่าวคราวพวกนั้นไปใช้ หรือพาไปสู่การสร้างอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ได้มานั่นเอง

แชทบอท 2

Comments are closed.


WP Login